Přednáška Rulandské odrůdy, náprava vadných vín.

01.01.2015 09:59

V sobotu 17. 1. 2015 v 16:00 se na oratoři uskuteční přednáška pana Bártla.