Situační zpráva

SVAZ INTEGROVANÉ PRODUKCE VÍN - http://www.ekovin.cz/ -  nabízí vinařům SITUAČNÍ ZPRÁVY O OCHRANNĚ RÉVY VINNÉ
v moravských vinařských oblastech. Zde se dočtete kdy a jakými prostředky ošetřit vinohrad.

K vlastní zprávám se dostanete na níže uvedeném odkazu. Vlastní zprávy platí vždy pro jeden týden.

Situační zpráva