Svěcení vína 27.12.2012

22.12.2012 12:10

Již tradičně bude žehnáno vínu na oratoři . více na Svěcení vína 27.12.2012