Výroční členská schůze

30.11.2015 19:48

se bude konat v pátek 12. 2 2016 v 19:00 v sále hostince Na Rychtě.