Žehnání vína

13.12.2016 07:58

na oratoři v úterý 27. 12. 2016 v 17:00.