Svatomatinské 2014

V pátek 14. 11. 2014 proběhlo v sále Újezdské oratoře, již tradiční posezení se Svatomartinským vínem. K degustaci přinesli místní vinaři 14 vzorků bílých vín, 6 vzorků rosé vín a 7 vzorků červených vín. Vína byla jak od místních vinařů, tak i komerčně vyráběná vína se známkou Svatomartinské 2014. Připravena byla i svatomartinská husa.

Úvodní slovo měl předseda vinařů pan Oldřich Suchomel a po něm následovalo krátké folklorní pásmo v podání místního ženského pěveckého sboru Rozmarýna. Hodnocení vín se ujali zkušení vinaři a degustátoři pan Martinásek a Robert Franc. Při hodnocení vín byly nejen hodnoceny vlastnosti vín, ale také probrány postupy výroby vín jednotlivých vinařů, které v předešlých letech nebyly běžně používány.

Letošní rok byl poznamenán vlhkým a deštivým počasím v době dozrávání hroznů, což vedlo k pukání hroznů, rozvoji plísní aj. Proto hrozny byly sbírány dříve než v předešlých letech, kdy technologická zralost hroznů nebyla ideální. Hrozny měly nižší cukernatost a byly také napadeny plísněmi. Bylo tedy nutné přizpůsobit i postup zpracování moštů a vín, které v předešlých letech s kvalitnější surovinou nebylo potřeba aplikovat. Mošty byly důsledně odkaleny, někteří vinaři použily i ošetření moštu mošt želatinou. Byly použity odrůdové kvasinky. Kvašení a čištění vína bylo denně kontrolováno, aby nedošlo k nežádoucímu vývoji vín.

I přes nepřízeň roku na setkání byly prezentovány vzorky dobrých vín, u kterých lze předpokládat pozitivní vývoj a bude zajímavé je znovu ochutnat na dalším setkání.

 Fotky z posezení se Svatomartinským vínem jsou k vidění zde.