Tradiční 41. výstava vín

V Sobotu 18. dubna 2015 od 13:00 se konala ve sportovní hale Základní školy v Újezdě u Brna tradiční 41. výstava vín.  Na výstavu přispělo 220 vystavovatelů z 39 obcí. Bylo možné ochutnat 612 vzorků vín. Hodnoceno bylo 578 vín, zbylých 34 vín bylo představeno v sekci prezentací. Z hodnocených vín bylo 364 vrorků bílých vín, 167 červených vín a 47 růžových vín.

Všem, kteří dodali vzorky a podíleli se na zdárném průběhu výstavy, pomocí, dodáním darů do tomboly nebo účastí děkujeme.

Fotky z 41. výstavy si je možné prohlédnout zde.