Vinaři Újezd v roce 2017

Zde budou chronologicky doplňovány jednotlivé akce, které budou Vinaři Újezd v roce 2017 pořádat.

 Výroční členská schůze - 10. 2. 2017 v 19:00 v sále hostince Na Rychtě 

Tradiční 43. výstava vín - 8. 4. 2017 od 13:00 v hale ZŠ.

Organizace brigád souvisejících s výstavou vín

Zájezd Arcibiskupské sklepy Kroměříž a Vinařství Maňák - 24. 6. 2017.

Letní ochutnávka vína - 29. 7. 2017 od 15:00 ve stodole Vinařů.

Moštování - od 2. 9. 2017 po tel. domluvě, pan Šimeček 728 963 354.

Svatomartinská vína - 17. 11. 2017 v 17:30 na oratoři.

Žehnání vínu - 27. 12. 2017 v 18:00 na oratoři.