Vinaři Újezd v roce 2019

Zde jsou chronologicky doplňovány jednotlivé akce, které budou Vinaři Újezd v roce 2019 pořádat.

Vinařský ples - 26. 1. 2019 ve 20:00 v Restauraci na Rychtě.

Výroční členská schůze - 15. 2. 2019 v 19:00 v Restauraci na Rychtě.

Školení bodovačů - 22. 3. 2019 v 19:00 ve stodole Vinařů.

Organizace brigád souvisejících s výstavou vín

Tradiční 45. výstava vín - 6. 4. 2019 od 13:00 v hale ZŠ.

Zájezd Dolní Bojanovice - 8. 6. 2019

Brigáda vinařská stodola, dobudování nových prostor pro schůzovní činnost (dělící čelní příčka, zateplení).

Moštování - konkrétní termín je nutné dohodnout na tel.čísle pan Šimeček - 728 963 364

Letní ochutnávka vín - 7. 9. 2019 ve stodole Vinařů.

Svatomartinská vína - 15. 11. 2019 v 19:00 v Komunitním centru Dona Bosca.

Žehnání vínu - 27. 12. 2019 v 18:00 v Komunitním centru Dona Bosca.

Výsledky Vinařů Újezd z výstav v okolních obcích 2019.