Vinaři Újezd v roce 2019

Zde budou chronologicky doplňovány jednotlivé akce, které budou Vinaři Újezd v roce 2019 pořádat.

Vinařský ples - 26. 1. 2019 ve 20:00 v Restauraci na Rychtě.

Výroční členská schůze -

Školení bodovačů

Tradiční 45. výstava vín - 6. 4. 2019 od 13:00 v hale ZŠ.

Organizace brigád souvisejících s výstavou vín

Zájezd

Moštování

Letní ochutnávka vín

Svatomartinská vína

Žehnání vínu