Vinaři Újezd v roce 2020

Zde jsou chronologicky doplňovány jednotlivé akce, které budou Vinaři Újezd v roce 2019 pořádat.

Vinařský ples - 25. 1. 2020 ve 20:00 v Restauraci na Rychtě.

Výroční členská schůze -

Školení bodovačů

Organizace brigád souvisejících s výstavou vín

Tradiční 46. výstava vín - 25. 4. 2020 v hale ZŠ.

Zájezd

Brigáda vinařská stodola

Moštování

Letní ochutnávka vín -

Svatomartinská vína -

Žehnání vínu - 27. 12. 2012 v Komunitním centru Dona Bosca.