Výroční členská schůze

V pátek 10.února 2012 jsme se opět po roce sešli v sále resraurace Rychta abychom bilancovali.

Byl stanoven následující Plán činnosti na rok 2012

Uvádím zde jednotlivé body tak jak chronologick na seba navazují s dopňujícími komentáři

1. Školení bodovačů

forma, v jaké proběhlo letos školení - viz Školení bodovačů, které bylo věcně zaměřeno na přípravu do degustačních komisí, se do budoucna změní a bude  koncipováno spíše na seznámení se s vínem, s jeho krásou a schopností objevit v něm nový rozměr s orientací na kvalitní vína především z naší oblasti. Cílovou skupinou tohoto školení nebudeme "my vinaři" (tak jak je veřejností chápáno dnes), ale bude jí široká laická veřejnost se zaměříním na nejmladší generaci.

2. Členská schůze

fotografie z jejího konání si můžete prohlédnout zde Členská schůze 10.února 2012

3. Bodování před výstavou vín

Vlastní bodování proběhne 3.4.2012, a jako již tradičně v prostorech DPS na Rychmanově. Změnou oproti minulým létům, bude přechod na 100 bodou stupnici. Od tohoto kroku si slibujeme nový, spravedlivější pohled na vystavované vzorky. Z počátku bude pro nás všechny tato změna kopmlikací, avšak očekáváme, že přínos z této změny nám vynahradí úsilí a energii, jež nás bude stát. Současně řešíme přechod na nový "Bodovací systém", který by nám toto vše měl usnadnit.

4. Tradiční 38. výstava vín s ochutnávkou

Tento bod je vyvrcholením našeho snažení. Je to okamžik, kdy se navzájem chlubíme tím, co nám dala příroda a co jsme ve sklepě dokázali my. Rok 2011 je hodnocen jako velmi vydařený a nikomu nepřeji aby dopadl takto ...

... více o vlastní výstavě naleznete zde Tradiční 38.výstava vín

5. Zájezd (zájezdy)

Pevně věřím a doufám, že i vy všichni taktéž, že se nám výstava vydaří, a že nás finačně nepoloží. A tak si budeme moci "po vykonané práci i trochu odpočinout".

Vlastní zájezdy se snažíme připravovat zodpovědně, nicnémě pokud máte nějaké náměty podělte se o ně s námi ...

... buďto přijďte za námi do stodoly nebo nám napište .... Napište nám   ... a třeba i vy, kteří si čtete tyto stránky a chtěli by jste nás pozvat k vám ... pochlubit se.... neváhejte se ozvat.

6. Svatomatinská husa

Každoročně se vinaři scházejí k uctění svatého Martina, tak jak je dobrým zvykem 11.11. U nás v Újezdě se scházíme na oratoři vždy první pátek po 11.11. a letos to vychází až na 16.11.2012. Nicméně se domnívám, že toto "vysoké" datum nám nebude bránit v tom, abychom se sešli a zhodnotili první vína roku 2012. Snad budou tak dobrá jako ta z roku 2011.

7. Svěcení vína

Konec roku je vždy "nabit" akcemi jež jsou spojeny s mladými víny. Další akcí je svěcení vína, které ve spolupráci s místní farností pořádáme vždy 27.prosince. Letos tento den připadá na čtvrtek. A jako vždy se sejdeme na oratoři.

8. Brigády

Posledním bodem plánu činností na rok 2012 byly brigády. Jsou uvedeny až na konec, avšak jsou nedílnou součástí naší celoroční práce. Bez brigád se neobejdeme, jelikož jako nevýdělečné dobrovolné sdružení nemáme prostředky na to, abychom služby mohli kupovat (a ani by nás to netěšilo, že...). O aktuálních akcích vás budeme pravidelně informovat na našich stránkách. Navštíví vás garanti - členové výboru s výzvou, informace bude na nástěnce a není nás tak moc a všichni se navzájem známe, tak si to řekneme, když se potkáme.

Ale pokud vymyslíte něco, co by bylo dobré zogranizovat a bude prospěšné pro nás všechny - přijďte. Určitě se domluvíme.

 

za výbor Vinaři Újezd

Z.Menoušek