Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se bude konat v pátek 26. 1. 2018 v 19:00 v sále hostince Na Rychtě. Skleničku s sebou.