Výsledky Vinaři Újezd z výstav v okolních obcích 2020

Křepice - 1. 2. 2020

Brno - 29. 2. 2020

44. Výstava vín Měnín - 29. 2. 2020

Dobrovolný Jan NG18 - 17,8    
Fasora Jan SB - 16,8    
Florián Miroslav Rez.17rosé - 18,4 SV18 - 17,4  
Formánek Evžen SB - 18,9    
Havlátovi F + V NGp.s. - 18,5 HIp.s. - 18,6 CM - 18,7
Kroupa Marek MM - 18,6    
Kyselka Václav  VZ - 18,4 VČR - 18,7  
Menoušek Zdeněk SB - 17,0    
Sedláček Karel  p.s. - 18,7    
Suchomel Oldřich SZ18p.s. - 18,4    

 

29. Výstava vín Chrlice - 7. 3. 2020

Dobrovolný Jan  VČR18- 16,7    
Eliášovi A + R SZkab. - 18,7 PA - 18,7  
Florián Miroslav  Rez. 17 - 18,7 SV18 - 17,5  
Formánek Evžen FR - 18,4    
Franz Robert  v.z.b. - 19,0 RM18v.z.h. - 18,4  
Havlátovi F + V NGp.s. - 18,8 VZ - 18,4 DN - 18,3
Kozák Martin MT - 17,6    
Kyselka Václav  VČR - 18,4 MT - 18,6  
Menoušek Zdeněk SB - 18,2    
Sedláček Karel  RRp.s. - 18,6 RR16p.s. - 18,2  
Streit Jan  Prim18 - 18,2    
Suchomel Oldřich NG18 - 18,8    
Váša Radoslav  RRp.s. - 18,7 RVp.s. - 18,9  

 

Sokolnický košt - 7. 3. 2020

Eliášovi A + R VZ - 85      
Fasora Jan MT - 63      
Florián Miroslav Rez.18rosé - 79 SV18 - 70    
Formánek Evžen NG - 78      
Franz Robert v.z b. - 85 RV18p.s. - 82 VZp.s. - 86 RMrosé p.s. - 78
Franz Robert RM18v.z h. - 89      
Havlátovi F +V HI - 71 RV- 82 CM - 78 DN - 84
Hladký Bohdan NG - 80      
Kyselka Václav MT - 68 VČRkab. - 85    
Menoušek Zdeněk  SB - 78 SČ - 77    
Mezuláník Radek  RM - 83 RMklaret - 77    
Ocásek Ludvík  SB - 73 RM - 86    
Pěček Jan  VZ - 80 ZW - 74    
Popelák Oldřich PA18p.s. - 71      
Sedláček Karel  RRp.s. - 88 RR18v.z h. - 92 RV - 87  
Streit Jan  Prima18 - 72      
Suchomel Oldřich NG - 77 RM14p.s. - 84     
Šiftovi R + M Chotvat - 86 SV - 75    
Váša Radoslav  NGkab. - 80 RRp.s. - 87 SVrosé p.s. - 83  

Telnice - 14. 3. 2020

Borkovany - 21. 3. 2020

Bošovice - 28. 3. 2020

Hostěrádky - 4. 4. 2020

Šitbořice - 12. 4. 2020

Uherčice - 12. 4. 2020

Dambořice - 12. 4. 2020

46. Výstava vín Újezd u Brna - 25. 4. 2020

Lovčičky 1. 5. 2020