Seznámení s vínem

Stzejně jako v předcházejícím roce i letos namísto "standardního" školení bodovačů proběhlo SEZNÁMENÍ S VÍNEM.

Hlavním cílem tého osvětové akce je přiblížení "světa vína" široké veřejnosti, která se zajímá o to co to je víno jak se podává, ale hlavně jak a podle čeho poznáme kvalitní vína.

Snažíme se založit novou tradici kdy se budeme setkávat v prostorách místní oratoře a kde se pokusíme zábavnou formou seznámit zájemce s taji a krásou "kondenzovaných slunečních paprsků" - jak by děl básník.

 

Měli jsem možnost seznámit se s tím jaké především čichové vjemy můžeme od vína očekávat a také si otestovat jak jsem na tom s našimi smysli my sami.

Celým příjemným odpolednem nás provázeli ti nejlepší z nás Anka Eliášová a Radek Váša.

 

Dle ohlasů jednotlivých účastníků byli většinou příjemně překvapeni "novým pohledem" na víno a za stranu pořadatelů očekávám že příští rok se nás na oratoři sejde více.