Žehnání vínu

Zveme vinaře a přátele vína na poslední akci v tomto roce, kdy pan farář Petr Hošek žehná našemu vínu. Sejdeme na oratoři v sobotu 27. 12. 2014 v 18:30.

Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku tohoto světce připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech.

Žehnání vínu bude spojené s ochutnávkou vín, proto žádáme vinaře a přátele vína, kteří mohou přinést vzorek vína (2 x 0,75 l) aby jej s sebou přinesli.

Degustační skleničnu si vezměte s sebou.